BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

bethlen.jpgIskolánk 1988. szeptember 1-jén kezdte meg mûködését négy elsõ osztállyal, Donázy István igazgató vezetésével. A négy elsõ osztályból két osztály közlekedési ( gépjármû üzemi ágazat), két osztály közgazdasági (számviteli gazdálkodási ágazat) szakmacsoporttal indult.
1989 szeptemberétõl a Közlekedési Minisztériumtól engedélyt kaptunk a számviteli számítástechnikai alkalmazói kísérleti ágazat indítására, melynek tantervét, óratervét az iskolánk nevelõtestülete dolgozta ki. Ekkor az iskolánk neve: Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola.
1990-ben vette fel iskolánk a nagy Erdélyi fejedelem Bethlen Gábor nevét.
Tanulóink, ezekben az években érettségi-képesítõ bizonyítványt, a közlekedési osztályok tanulói a 13. évfolyam elvégzése után technikusi bizonyítványt kaptak.
Az ország gazdasági, társadalmi szerkezetében végbemenõ változásokat, illetve az ezekbõl következõ piaci igényeket figyelembe véve 1991-ben - szintén kísérleti képzés keretében - az országban elsõként új szakot indítottunk; belföldi és nemzetközi szállítmányozói szak néven.
Ebben a felállásban tanítottunk egészen 1998-ig, amikor megszûnt - országosan is - a számviteli, gazdálkodási ágazat illetve a számviteli számítástechnikai alkalmazói kísérleti képzésünket is befejeztük. Új képzési struktúrát alakítottunk ki; szakközépiskolánk egyértelmûen érettségi elõtti képzésre (9-12- évfolyamra) és érettségi utáni szakképzésre (13-14. évfolyam) tagolódott.
Az érettségi elõtti képzésünk a világbanki képzés keretében - a továbbiakban is - közlekedési és közgazdasági szakmai alapozással mûködött, késõbb lényeges változás nélkül, a kerettanterv alapján tagolódott a fenti két szakmai területre.
2004-ben az érettségi elõtti képzésünk a nyelvi elõkészítõ osztály indításával gazdagodott.
1998-ban a keszthelyi Georgikon Mezõgazdaságtudományi Egyetemmel közösen kidolgoztuk az elsõ kétéves érettségi utáni felsõfokú szakmai képzésünk központi programját, informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ szak néven. Ez a képzésünk - akkreditálás után - a keszthelyi egyetemmel kötött együttmûködési szerzõdés alapján ma is iskolánk egyik sikeres, rangos képzése.
A közlekedési szakmacsoportban is új emelt szintû szakmát indítottunk 2001-ben nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser szak néven, illetve  2001-ben a kétéves középszintû közlekedés-üzemviteli szállítmányozási technikus képzésünket.
2004-ben a közgazdasági képzésünket egyéves pénzügyi -számviteli ügyintézõ középszintû szakképzéssel korszerûsítettük, majd a 2005/2006-os tanévtõl az egyéves marketing és reklámügyintézõ szakunk is sikeresen mûködik.

2007. júliusától iskolánk jogutódja lett a Pestújhelyen 1925 óta mûködõ Petõfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnáziumnak. Az intézmény az első évben két telephelyen mûködött. 2008 szeptembertõl csak az Árendás közben folytatjuk az oktatást Az összevonás eredményeként szakmai kínálatunk az ügyviteli szakmacsoporttal bővült

2008. szeptemberétõl képzési szerkezetünk is átalakult. Tanulóink az érettségi vizsga letételéig tanultak iskolánkban, utána szakképzésre a Térségi Integrált Szakképzõ Központokban volt lehetõségük.

2011-ben iskolánknak megszünt a gazdasági önnállósága, több iskolával közös gazdasági szervezet látta el a gazdasági feladatokat. 

2013. január 1-től fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) volt. Ez év szeptemberétől ismét indíthattunk szakképző osztályokat, közlekedési és közgazdasági ágazaton.

2015. július 1-től a szakközépiskolák közös fenntartója a Nemzetgazdasági Minisztérium által alapított Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum.

2016. szeptember 1-től Iskolánk fenntartója az Innovációs és Technológiai Minisztértium. Iskolánk neve Budapesti Gépészeti SZC Bethlen Gábor Szakgimnáziumára változott.

2020. július 1-től iskolánk neve Budapesti Gépészeti SZC Bethlen Gábor Technikumra változott.

2022. augusztus 1-től az iskola fenntartója a Milton Friedman Egyetem. Az iskola neve Bethlen Gábor Technikumra változott.


ISKOLÁNK NÉVADÓJA >>