BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

Szakmai gyakorlat

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint diákjainknak összefüggő nyári gyakorlatot kell teljesíteniük az alábbiak szerint.

(szakgimnázium 10−11. évfolyam)

amely létrejött a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola (a továbbiakban: Iskola) és a gyakorlati képzést folytató szervezet (a továbbiakban: Szervezet) között (az Iskola és a Szervezet a továbbiakban együtt: Felek) az alábbi feltételek szerint.

(szakgimnázium 13. évfolyam)

amely létrejött a gyakorlati képzést folytató szervezet és az iskola diákja között az alábbi feltételek szerint.

A mellékelt foglalkoztatási naplót minden esetben a diákot foglalkoztató cégnek kell kitöltenie!
(aláírás, pecsét, érdemjegy)